Deeltoets 3 / Tussentijdse Toets

Wat is een tussentijdse Toets?

De tussentijdse toets  (TTT) lijkt heel veel op een “echt praktijkexamen”. Tijdens de TTT toetst de examinator of je veilig en zelfstandig kunt rijden en of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. De examinator let ook onder andere op:

  • je beheersing van de auto
  • kijkgedrag
  • of je goed voorrang verleent
  • inhalen
  • in- en uitvoegen
  • rijden op kruispunten en rotondes
  • bijzondere verrichtingen

Na afloop krijg je een advies van de examinator. Zo weet je precies wat je nog extra moet oefenen, voordat je echt het praktijkexamen gaat doen.

Vrijstellingen

Je kunt ook een klein voordeel behalen. Je kunt vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Dit betekent dat de examinator je hierop niet meer toets tijdens je praktijkexamen. Je verdient de vrijstelling alleen voor het eerstvolgende praktijkexamen.

Slaag je niet, dan moet je bij je herexamen wel weer de bijzondere verrichtingen doen.